Rýchlovyvíjače pary

So spoločnosťou Spropov, ktorá je držiteľom licencie spoločnosti LOOS, sa podieľame na výrobe, montáži a servisovaní rýchlovyvíjačov pary s rôznou kapacitou množstva pary, ako aj s rôznym druhom vykurovacieho média.