Mobilní operátori

Od začiatku činnosti mobilných operátorov na Slovenskom trhu je do rozvoja týchto sietí aktívne zapojená aj spoločnosť ALNICO. Od roku 1996 je jedným z hlavných dodávateľov spoločnosti Slovtel-Globtel-ORANGE a.s. a okrajovo aj T-Mobilu.
Svojim zákazníkom ponúkame zámočnícke, zváračské, elektromontážne, dopravné práce, ako aj práce vo výškach nad voľnou hĺbkou, pre všetky uvedené činnosti sme držiteľmi oprávnení.