Lodná nákladná a osobná doprava

Spoločnosť ALNICO je držiteľom certifikátu Slovenského LLOYDU pre vykonávanie prác na plavidlách . Elektromontážna činnosť na lodiach bola nosným produktom od samotného počiatku činnosti.Pri týchto aktivitách sa môže vedenie spoločnosti oprieť o kvalitu pracovníkov,ktorej dobré meno poznajú aj posádky zahraničných plavebných spoločností z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Holandska a Ukrajiny.