Spoločnosť ALNICO bola založená v roku 1993 ako logické a praktické vyvrcholenie spolupráce fyzických osôb, za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných zákazníkom.
Hneď od svojho začiatku sa snažilo vedenie spoločnosti etablovať na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu v oblasti elektrotechniky. Počas obdobia 14 rokov sa spoločnosť vyprofilovala ako dodávateľ pre spoločnosti z oblasti lodnej nákladnej a osobnej dopravy, dodávateľ prác a technológií pre mobilných operátorov, koproducent pri výrobe rýchlovyvíjačov pary.

Ďalšou nosnou činnosťou spoločnosti ALNICO je vykonávanie odborných prehliadok na vyhradených elektrických zariadeniach a lodiach. Túto činnosť vykonávame plne v súlade s vlastnými platnými certifikátmi a oprávneniami vydanými Technickou inšpekciou a Slovenským LLOYD-om.